Dárkové karty +20%
O zlatnictví
Snubní prsteny
Zlato a ocel
 • Kolekce ROMANA
 • MEGA Moto Collection
 • MOTO Collection
  Opravy šperků
  Drahé kameny
  Rytectví
  Gravírování
 • Gravírované předměty
 • Písma
  Spisovna a archivace

  O firmě
  Kde nás najdete
  Otázky a odpovědi
 • Spisovna a archivace

  Uložíme Vaše dokumenty, zajistíme pro Vás:
 • výběr dokumentů dle skartačních znaků
 • archivaci a dlouhodobé uložení dokumentů v našich specificky vybavených prostorách schválených Moravským zemským archivem.
 • v případě dokumentů typu A v případě ukončení činnosti společnosti jejich předání místně příslušnému státnímu archivu
 • sledování a ohlídání skartačních lhůt Vašich dokumentů
 • zdarma archivní servis, tj. vyhledávací službu ve Vašich uložených dokumentech a předání jejich originálů či kopií
 • součinost s kontrolnímy organy, (VZP,ČSSZ,fin. úřad atd.)


  Uspořádáme Vám Vaše dokumenty, zajistíme Vám:
 • převoz písemností do naší spisovny
 • třídění a uspořádání písemností podle spisového plánu
 • přidělení skartačního znaku a skartační lhůty Vašim dokumentům
 • pořízení seznamu Vašich dokumentů s uvedením skartačního znaku a skartační lhůty


  Skartujeme Vaše dokumenty, zajistíme pro Vás:
 • výběr dokumentů s prošlou skartační lhůtou
 • zpracování skartačního návrhu
 • zajištění skartačního povolení od místně příslušného státního archivu
 • zajištění skartace dokumentů se zárukou bezpečné likvidace vyřazených dokumentů dle normy utajení DIN 32757
 • osvědčení o provedené skartaci


  Archivujeme od jednoho listu po mamutí státní podniky pro:
 • Podnikatelské subjekty
 • Likvidátory
 • Správce konkurzní podstaty

 • Copyright © Intervega BRILANT a.s.
  Všechna práva vyhrazena.

  Publikováno: 09.08. 2007 (6286 čtenářů)

  [ Zpět ]
  Intervega - BRILANT, a.s., vedená u Krajského soudu v Brně, odd.B vl.518, IČ 416 02 447, ID datové schránky:xrzqjpz


  Design layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
  Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
  Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.07 sekund